Teknisk og kvantitativ analyse + handelsplattformer

Investeringer kan være en både emosjonell og vanskelig avgjørelse. Sjansen kan være stor for at et firma eller enkeltperson kan tape mange penger. I motsatt fall kan gevinsten være stor, og det er som regel grunnen til at vi tar sjansen på en investering. Tanken på å tape penger kan få enhver investor til å miste hodet og tenke irrasjonelt. Potensiell opptur eller nedtur knyttet til investeringen kan overskygge selve målet. Å tjene penger. I denne tekniske tidsalderen er det uendelige plattformer å markedsføre produktene sine på. Den kvantitative tilnærmingen til investeringer fokuserer på tallene i stedet for den materielle investeringen.

  • Kvantitativ analyse fokuserer på tall ved markedsføring og investering
  • Å analysere handelsplattformene har blitt en nødvendighet

Finansielle teorier

Økonomen Harry Markowitz har fått æren av å kalles far til den kvantitative investeringsmetoden. Han anses som den aller første som brukte matematiske metoder for fordeler og ulemper ved investeringer. Robert Merton var pioneren innen finansielle teorier. Han vant Nobels pris for forskning på matematiske metoder for å bestemme prisen på verdipapirer. Disse økonomene la hele grunnlaget for en kvantitativ tilnærming av investeringer. Disse metodene brukes flittig i vår digitale verden for å å analysere de forskjellige handelsplattformene. Det er på denne måten det er mulig å beregne risiko, synlighet og profitt. Uten disse metodene ville alle investeringer vært et uoversiktlig sjansespill.

  • Grunnlaget for kvantitativ tilnærming ble lagt av Robert Merton
  • Matematikk gjør det lettere å analysere handelsplattformer

Komplekse algoritmer

I motsetning til tradisjonelle investorer møter ikke kvantitative analytikere ledelsen eller besøker det aktuelle firmaet. De vurderer heller ikke varen eller idéen firmaet vil tjene på. De er ikke opptatt av kvalitet på produktet som selges. De er helt og holdent opptatt av matematikk for komme fram til en investeringsbeslutning. Forvaltere i hedgefond brukte metodikken og fordelene dette ga teknologien under datarevolusjonen. De komplekse algoritmene kunne beregnes på brøkdelen av et sekund. Kvantitative strategier bruker i høy grad fremdeles i dag, og har blitt kjent mye på grunn av den rollen de spiller i høyfrekvent handel. En handel som er avhengig av matematikk for å ta en investeringsbeslutning.

Data og vår tidsalder

Datateknologien gjorde det mulig å komprimere enorme mengder med data sammen på kort tid. Dette gjør det igjen mulig å skape mer kompliserte kvantitative handelsstrategier. På denne måten skapes mønstre for å lage en modell. Disse mønstrene gjør at en bedrift lettere kan forutsi fremtidige bevegelser på plattformen de velger å markedsføre seg på. De kvantitative analytikere gjør strategiene de bruker tilgjengelig for alle. Å lese disse mønstrene gjøre det mulig å skape forskjellige automatiske utløsere for å selge eller kjøpe for eksempel verdipapirer. Eller sette inn annonser der strategiene forteller det er størst sjanse for å bli sett.

Mer enn bare god avkastning

Kvantitativ analyse brukes hovedsakelig for å identifisere visse mønstre som kan skape handel med god profitt. Det er ikke alt denne analysen kan brukes til. Alle som driver forretning og foretar investeringer daglig vet at kvantitativ analyse også kan brukes til å redusere risiko. Dette kan gjøre ved å sammenligne beta, alfa osv. For å identifisere hvilken investering som gir best mulig avkastning med en viss risiko. Med andre ord, ikke ta sjansen på mer risiko enn nødvendig for å oppnå ønsket fortjeneste. Hvis den kvantitative analysen identifiserer to interessante investeringer som gir den samme avkastningen, vil analysen anbefale plattformen med minst risiko.

Ingen tekniske analyser er skuddsikre

Kvantitativ handel foregår uten noen form for lidenskap. Det er en prosess der tallene og mønstrene er det eneste som betyr noe. Det er en strategi som er effektiv innen salg og handel etter som følelser ikke er inne i bildet. Det er også en besparende strategi. Datamaskinen gjør all jobben uten behov for å ansette egne analytikere. Mange kvantitative strategier bruker en blanding av både kvalitative og kvantitative strategier. Kvalitativ analyse brukes til research for å evaluere det kvantitative mønstret som foreslås. Ingen analytikere klarer derimot å lage skuddsikre strategier. Da hadde vi i så fall alle vært rike. Ingen investering er risikofri.