Hva er teknisk og kvantitativ analyse?

Når du skal kjøpe aksjer så ønsker du naturligvis avkastning på investeringen din, og helst vil du den skal være så høy som mulig. Men du vet at i dette så ligger det også en risiko for å tape hele det investerte beløpet. Ingen vet eksakt hvordan markedene kommer til å utvikle seg, det er hele tiden ulike faktorer som spiller inn og påvirker markedene. Men ved å bruke gode analyseverktøy som teknisk og kvantitativ analyse, vil du få mye informasjon og gode statistiske forutsetninger for å få gevinst på aksjekjøpene. Du vil her få et lite innblikk i hva dette er og hvordan det fungerer.

  • Kjøp og salg av aksjer
  • Analyseverktøy

Hvordan det fungerer

Teknisk analyse hjelper deg til å plukke vinneraksjene, eie dem tilstrekkelig lenge og selge dem til riktig tidspunkt. Kvantitativ analyse viser hvordan aksjen reagerer på tall. Den ser på en bred mengde data over lengre perioder og gir med det en statistisk indikasjon på hvordan aksjen kommer til å bevege seg den kommende tiden. Med andre ord, den identifiserer signaler om aksjer som kan være kjøpskandidater. Disse analyseverktøyene overlapper hverandre en del i måten de analyserer markedene på, og kan både brukes sammen og hver for seg. Ved kjøp og salg av aksjer er det en fordel å ha innsikt i begge metodene, da de også utfyller hverandre.

  • Teknisk analyse – finn de beste aksjene
  • Kvantitativ analyse – finn ut hvordan aksjene reagerer på tall
  • Finansmarked

Mer om teknisk analyse

Teknisk analyse brukes til å forstå markedet og kan gi bedre timing og risikokontroll. Det gir en pekepinn på hvilke aksjer som forventes å stige og hvilke som gir inntrykk av å komme til å bevege seg negativt. Det skjer ved å analysere markedet ved hjelp av grafer, og med det få et helhetsbilde av tidligere kursutvikling og en indikasjon på framtidig utvikling. Det handler om å finne de kursutviklingene som er mest statistisk sannsynlige, og ved hjelp av det bestemme riktig tidspunkt for kjøp og salg. Prinsippet teknisk analyse bygger på er at all relevant informasjon gis gjennom aksjekursens bevegelser.

Mer om kvantitativ analyse

Kvantitativ analyse brukes til å forstå markedet ved hjelp av statistikk. Det er fire faktorer innenfor kvantitativ analyse som er særlig interessant: Du har momentumeffekten som viser at aksjer som har gjort det bra den siste tiden, mest sannsynlig også kommer til å gjøre det bra i tiden framover. Størrelseseffekten som viser at aksjene med størst markedsverdi på sikt gjør det mindre bra enn små og mellomstore aksjer. Verdieffekten som viser at aksjer med høy aksjekurs gjør det dårligere enn aksjer som er lavt priset. Volatilitetseffekten som viser at de aksjene som svinger mest på sikt gjør det dårligere enn aksjer med lav svingning.

Er analyseverktøyene til å stole på?

Er analyseverktøy bedre enn intuisjon, magefølelse og egen beslutningsevne? Nå er det sånn at intuisjon og magefølelse ofte er basert på kunnskap og erfaringer, så det trenger ikke være så galt. Styrken til analyser er at de er bygget på relevant informasjon, er konkrete og at anbefalinger er basert på langsiktige, statistiske resultater. Men det er likevel ingen sikker vitenskap. Målet med disse verktøyene er at du skal få bedre forutsetninger for at du tjener penger flere ganger enn du taper dem. At du skal kunne heve deg over de psykologiske svakhetene som kan føre til irrasjonelle valg og ta bedre investeringsbeslutninger.

En enklere hverdag

Historien har en tendens til å gjenta seg, og lar du analyseverktøyene gjøre jobben for deg trenger du ikke å tenke selv, hverken kortsiktig eller langsiktig. Det holder å lese rapportene og gjøre seg nytte av de trendene og rådene som du finner der. Verktøyene gjør ikke selve investeringen for deg, den må du gjøre selv inkludert å ta risikoen som ligger i denne typen investeringer. Et godt råd er å ikke legge for mange egg i den samme kurven, men å spre aksjekjøpene over flere bransjer. Og får du rett litt flere ganger enn du tar feil, så er det grunn til å være fornøyd!